Material despre Avram Iancu…

In memoriam – împlinirea a 140 de ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a „crăişorului munţilor” – eroul naţional, luptătorul şi patriotul român Avram Iancu… Sâmbătă – 03 noiembrie 2012, orele 11,30 în Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din parcul bucureştean Ghencea, a fost oficiat slujba de pomenire…

Material despre Nichifor Crainic…

Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali, Apologetul ori Propovăduitorul Culturii autentice printre Teologi şi Mărturisitorul Duhului Evanghelic şi a Spiritualităţii adevărate printre diferitele vremuri, locuri şi personalităţi… Personalităţi ca romancierul, esteticianul şi istoricul literar Mihail Diaconescu, sociologii Ilie Badescu şi Dan Dungaciu, istoricii literari Ion Rotaru şi Ion Dodu Bălan, istoricul literar şi teologul…

Material despre Ernest Bernea…

Ernest Bernea – gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice… Introducere – Ernest Bernea, un mistic rătăcit în viaţa socială şi in cea politică Sociolog, etnograf şi filozof, Ernest Bernea a fost unul dintre intelectualii de marcă ai perioadei interbelice. Astăzi, ignorat de intelighenţie, din pricina necunoaşterii dar şi a trecutului său politic,…

Material despre Nae Ionescu…

Filosoful şi gânditorul creştin Nae Ionescu – între mărturisirea spiritual autentică şi propovăduirea culturală ireproşabilă… Introducere – Nae Ionescu, profesorul unei noi elite Moto: ” În istoria culturii româneşti moderne, o singură mare personalitate a avut o influenţă asemănătoare asupra contemporanilor săi mai tineri. A fost Mihai Eminescu. În timp ce, însă, Eminescu a creat…

Material despre Mircea Vulcănescu…

In memoriam – împlinirea a 60 de ani de la mutarea la veşnicele lăcaşuri a unui martir şi mucenic al neamului românesc – Mircea Vulcănescu (28.10.2012)… Introducere şi câteva repere biografice Spirit enciclopedic şi personalitate complexă a generaţiei ’27, cu o viaţă socială intensă, bucurîndu-se de poziţii importante în societate şi de onoruri pe măsură,…