Recenzie – Părintele Profesor Ioan Cristinel Teşu…

Pentru publicare… Dublu semnal editorial şi publicistic: – Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia contemporană, între ideal şi criză, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 383 de pagini şi Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia creştină, şcoală a iubirii şi a desăvârşirii, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 220 pagini… Părintele Profesor Ioan Cristinel Teşu de la…

Recenzie – Episcopul Vasile Coman al Oradiei…

Recenzie – Vasile Coman – Episcopul Oradiei „Rugăciunile pentru autorităţile Statului în Cultul Creştin”, Ediţie îngrijită de Pr. Dr. Cristian Muntean, Editura „Renaşterea”, Cluj Napoca, 2007, 126 pagini… Citind această carte, unică în felul ei, în materie, în ultima vreme, la noi în ţară, m-am gândit mult timp la autorul acestei lucrări, pe care aş…

Recenzie – Andrei Pleşu – 4…

Recenzie de carte: Andrei Pleşu, Minima moralia, ediţia a IV a, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 2008, 162 pagini, ISBN: 9789735019693… Motto: „Lui Constantin Noica. Dacă nu l-aş fi cunoscut, n-aş fi putut scrie această carte. Dacă l-aş fi ascultat, n-aş fi scris-o.“ (Andrei Pleşu) Omul de cultură Andrei Pleşu s-a născut la 23 august anul 1948,…

Recenzie – Andrei Pleşu – 3…

Recenzie de carte: Andrei Pleşu, Despre Îngeri, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 2010, 284 pagini… Motto: „Pentru unii, înţeleg foarte bine, a vorbi, astăzi, despre îngeri sună ca nuca-n perete. Dar în definitiv nu toţi trebuie să ajungem analişti politici, tranzitologi, profesionişti ai reformei. E bine ca în orizontul nostru mental sa apară, din când în când…

Recenzie – Andrei Pleşu – 2…

Recenzie de carte: Andrei Pleşu, Despre frumuseţea uitată a vieţii, Editura „Humanitas”, Bucureşti, 2011, 280 pagini, ISBN: 9789735029050… Moto: „Dacă îţi acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci, de jur împrejur, o privire odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei găsi destule argumente să te bucuri. Lucrurile (încă) funcţionează. Şarpanta lumii (încă) ţine. Mai există încă…

Recenzie – Andrei Pleşu – 1…

Semnal editorial şi publicistic – Volumul „Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste”, de Andrei Pleşu, apărut la editura Humanitas, Bucureşti, 2012… Motto: Şi El le-a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele împărăţiei lui Dumnezeu, dar celor din afară toate li se fac în parabole. (Marcu) Omul de cultură Andrei Pleşu s-a născut la…

Recenzie – Stelian Gomboş – 2…

Semnal editorial şi argument: „Dumnezeiasca Euharistie – Centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului”, autor Stelian Gomboş, Editura „Emia”, Deva, 2011, 410 pagini… Lumea trece printr-o mare criză moral-spirituală şi chiar religioasă. Acest început de secol s-a arătat profund marcat de acest fenomen. Din această criză decurg toate celelalte crize social – economice şi politice…

Recenzie – Stelian Gomboş – 1…

Semnal editorial şi publicistic – Stelian Gomboş – Dumnezeiasca Euharistie, călăuză către Împărăţia cea Veşnică, Editura „Agnos”, Sibiu, 2010, 373 pagini… Introducere – argument Cu toate că există realităţi sfinte care ar putea fi cinstite mult mai bine prin tăcere, prin acea „tăcere roditoare” a Părinţilor filocalici, vremea în care oamenii Bisericii a cam trecut….

Recenzie – Mihail Diaconescu – 2…

Semnal editorial şi publicistic: Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu – Lainici – Capodoperă a artei româneşti şi europene, Editura „Evanghelismos”, Bucureşti, 2011 … Introducere, scurtă prezentare şi referinţe bio – bibliografice Încă de la bun început, doresc să recunosc şi să dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna bogata şi diversa activitate a Domnului Mihail Diaconescu,…

Recenzie – Mihail Diaconescu – 1…

Semnal editorial şi publicistic: Mihail Diaconescu – Prelegeri de estetica Ortodoxiei, ediţia a doua, Editura „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2009 … Introducere, scurtă prezentare şi referinţe bio – bibliografice Încă de la bun început, doresc să recunosc şi să dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna bogata şi diversa activitate a Domnului Mihail…

Interviu cu Părintele Vasile Gavrilă…

Despre duhovnicescul folos al săvârşrii Sfintei Taine a Nunţii sau Căsătoriei – în dialog, de suflet ziditor, cu părintele Vasile Gavrilă – Parohul Bisericii “Sfântul Nicolae – Rusă” din centrul Bucureştiului… Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2011 a fost “Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”….

Interviu cu Părintele Arhim. Vartolomeu Androni…

“Să ştiţi că trebuie identificat şi delimitat foarte bine sensul vieţii duhovniceşti“ – Dialog spiritual şi cultural cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Vartolomeu Androni – stareţul Mănăstirii Cozia şi Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului… Fiind de o ţinută spirituală şi monumentală deosebită, aparte, Mănăstirea Cozia – ce are hramul Sfânta Treime – rămâne una…