Interviu cu Părintele Profesor Constantin Coman…

“Mai întâi de toate trebuie să ne așezăm în propria noastră fire” – Un scurt şi succint dialog duhovnicesc şi de suflet ziditor cu Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” şi Director al Editurii Bizantine din București… – Preacucernice Părinte Profesor, pentru început v-as ruga să ne…

In memoriam – Mitropolitul Bartolomeu Anania…

In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi…

In memoriam – Episcopul Ioan Mihălţan al Oradiei…

Spre aducere aminte: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ioan Mihălţan (1926 – 2008) – Frânturi de gânduri şi sentimente la împlinirea a cinci ani de la marea sa trecere… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum…

In memoriam – Părintele Stareţ Petroniu Tănase…

In memoriam – Împlinirea a doi ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Preacuviosului Părinte Petroniu Tănase – Stareţul Schitului Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos, Grecia – Duhovnicul misionar, propovăduitorul apologet şi mărturisitorul autentic… Unul dintre părinţii noştri duhovniceşti de mare anvergură a fost Părintele Protosinghel Petroniu Tănase, care s-a…

Material despre Părintele Arhim. Paulin Lecca…

Despre Părintele Arhimandrit Paulin Lecca (1914-1996) – Monahul scriitor, trăitor şi cărturar… Câteva referinţe bio-bibliografice Preacuviosul Părinte Arhimandrit Paulin Lecca (1914-1996), Victor pe numele de botez, basarabean de origine, născut în localitatea Babele, din judeţul Ismail, din părinţii Grigore şi Maria Lecca, tatăl fiind învăţător şi apoi preot în judeţul Bălţi, a urmat Seminarul şi…

Material despre Biblie sau Sfânta Scriptură…

Despre valoarea şi importanţa Sfintei Scripturi în viaţa duhovnicească a creştinului… 1. Introducere Tema aceasta socotim că este foarte bine venită oricând, deoarece considerăm că Sfânta Scriptură sau Biblia constituie baza şi rădăcina comună a tuturor cultelor creştine, dincolo de diferenţele doctrinare, canonice, liturgice şi de tradiţii ale fiecăreia!… Cunoaştem, de asemenea, faptul că tot…

Material despre slujba înmormântării şi a parastasului…

Despre moarte, misterul morţii, despre comuniunea cu cei răposaţi, precum şi învăţătura ortodoxă despre slujba înmormântării şi a parastasului, cinstirea şi pomenirea morţilor… Introducere Oricât am medita asupra morţii, oricât am citi sau am discuta pe această temă, este puţin probabil să depăşim simplul stadiu al unor idei sau reprezentări mentale care produc oarece fiori…

Material despre Părintele Nicolae Steinhardt…

O scurtă incursiune în gândirea creştină a Părintelui Nicolae Steinhardt… Monahul Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea Rohia – Maramureş s-a născut la 12 iulie 1912 în comuna Pantelimon, lângă Bucureşti, primind numele de Nicu – Aurelian Steinhardt. Tatăl său, evreu, inginerul şi arhitectul Oscar Steinhardt, a participat activ la primul război mondial fiind rănit la…

Material despre Filozoful şi Gânditorul Creştin Petre Ţuţea…

Petre Ţuţea – Apologetul creştin, filozoful magistral şi gânditorul autentic – între Dumnezeu şi neamul său… La 6 octombrie anul 1902, în satul Boteni, Muscel, judeţul Argeş, s-a născut Petre Ţuţea. Întâi oficial şi diplomat la Ministerul Economiei Naţionale, mediatorul celui dintâi tratat economic între Romania şi URSS. Prieten cu Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin…

Semnal editorial şi publicistic – cartea „O candelă în Carpaţi – Episcopia ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei”

Semnal editorial şi publicistic – „O Candelă în Carpaţi, Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei. Cincisprezece ani de la înfiinţare”, Volum publicat şi tipărit cu binecuvântarea, sprijinul şi coordonarea ÎPS Părinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei, Volum îngrijit de Dr. Ioan Lăcătuşu şi Drd. Nicoleta Ploşnea, Volum apărut la Editura „Grai Romanesc”,…

Material despre Părintele Profesor Alexander Schmemann…

Părintele Profesor Alexander Schmemann (1921 – 1983) – un mare propovăduitor şi mărturisitor al Euharistei, al Teologiei liturgice, eclesiale şi sacramentale – material scris cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică… După Revoluţia din anul 1917, multe familii ruseşti şi-au părăsit patria, luând calea pribegiei….

Material despre Părintele Arhim. Ioan Negruţiu…

Despre Cruce, martiriu şi suferinţă în viaţa, opera, gândirea şi activitatea Părintelui Arhimandrit Ioan Negruţiu de la Mănăstirea Timişeni, judeţul Timiş… Moto: Părintele Arhimandrit Ioan Negruţiu face parte din generaţia care „a hotărât să-şi pună viaţa pentru apărarea credinţei şi sufletului românesc”, generaţie care a fost „martirizată de comunişti după înstăpânirea lor deplină în România”…