Interviu cu Părintele Profesor Constantin Coman…

“Mai întâi de toate trebuie să ne așezăm în propria noastră fire” – Un scurt şi succint dialog duhovnicesc şi de suflet ziditor cu Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” şi Director al Editurii Bizantine din București… – Preacucernice Părinte Profesor, pentru început v-as ruga să ne…

In memoriam – Mitropolitul Bartolomeu Anania…

In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi…

In memoriam – Episcopul Ioan Mihălţan al Oradiei…

Spre aducere aminte: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ioan Mihălţan (1926 – 2008) – Frânturi de gânduri şi sentimente la împlinirea a cinci ani de la marea sa trecere… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum…

In memoriam – Părintele Stareţ Petroniu Tănase…

In memoriam – Împlinirea a doi ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Preacuviosului Părinte Petroniu Tănase – Stareţul Schitului Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos, Grecia – Duhovnicul misionar, propovăduitorul apologet şi mărturisitorul autentic… Unul dintre părinţii noştri duhovniceşti de mare anvergură a fost Părintele Protosinghel Petroniu Tănase, care s-a…

Material despre Părintele Arhim. Paulin Lecca…

Despre Părintele Arhimandrit Paulin Lecca (1914-1996) – Monahul scriitor, trăitor şi cărturar… Câteva referinţe bio-bibliografice Preacuviosul Părinte Arhimandrit Paulin Lecca (1914-1996), Victor pe numele de botez, basarabean de origine, născut în localitatea Babele, din judeţul Ismail, din părinţii Grigore şi Maria Lecca, tatăl fiind învăţător şi apoi preot în judeţul Bălţi, a urmat Seminarul şi…

Material despre Biblie sau Sfânta Scriptură…

Despre valoarea şi importanţa Sfintei Scripturi în viaţa duhovnicească a creştinului… 1. Introducere Tema aceasta socotim că este foarte bine venită oricând, deoarece considerăm că Sfânta Scriptură sau Biblia constituie baza şi rădăcina comună a tuturor cultelor creştine, dincolo de diferenţele doctrinare, canonice, liturgice şi de tradiţii ale fiecăreia!… Cunoaştem, de asemenea, faptul că tot…

Material despre slujba înmormântării şi a parastasului…

Despre moarte, misterul morţii, despre comuniunea cu cei răposaţi, precum şi învăţătura ortodoxă despre slujba înmormântării şi a parastasului, cinstirea şi pomenirea morţilor… Introducere Oricât am medita asupra morţii, oricât am citi sau am discuta pe această temă, este puţin probabil să depăşim simplul stadiu al unor idei sau reprezentări mentale care produc oarece fiori…

Material despre Părintele Nicolae Steinhardt…

O scurtă incursiune în gândirea creştină a Părintelui Nicolae Steinhardt… Monahul Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea Rohia – Maramureş s-a născut la 12 iulie 1912 în comuna Pantelimon, lângă Bucureşti, primind numele de Nicu – Aurelian Steinhardt. Tatăl său, evreu, inginerul şi arhitectul Oscar Steinhardt, a participat activ la primul război mondial fiind rănit la…

Material despre Filozoful şi Gânditorul Creştin Petre Ţuţea…

Petre Ţuţea – Apologetul creştin, filozoful magistral şi gânditorul autentic – între Dumnezeu şi neamul său… La 6 octombrie anul 1902, în satul Boteni, Muscel, judeţul Argeş, s-a născut Petre Ţuţea. Întâi oficial şi diplomat la Ministerul Economiei Naţionale, mediatorul celui dintâi tratat economic între Romania şi URSS. Prieten cu Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin…

Semnal editorial şi publicistic – cartea „O candelă în Carpaţi – Episcopia ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei”

Semnal editorial şi publicistic – „O Candelă în Carpaţi, Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei. Cincisprezece ani de la înfiinţare”, Volum publicat şi tipărit cu binecuvântarea, sprijinul şi coordonarea ÎPS Părinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul Covasnei şi Harghitei, Volum îngrijit de Dr. Ioan Lăcătuşu şi Drd. Nicoleta Ploşnea, Volum apărut la Editura „Grai Romanesc”,…

Material despre Părintele Profesor Alexander Schmemann…

Părintele Profesor Alexander Schmemann (1921 – 1983) – un mare propovăduitor şi mărturisitor al Euharistei, al Teologiei liturgice, eclesiale şi sacramentale – material scris cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică… După Revoluţia din anul 1917, multe familii ruseşti şi-au părăsit patria, luând calea pribegiei….

Material despre Părintele Arhim. Ioan Negruţiu…

Despre Cruce, martiriu şi suferinţă în viaţa, opera, gândirea şi activitatea Părintelui Arhimandrit Ioan Negruţiu de la Mănăstirea Timişeni, judeţul Timiş… Moto: Părintele Arhimandrit Ioan Negruţiu face parte din generaţia care „a hotărât să-şi pună viaţa pentru apărarea credinţei şi sufletului românesc”, generaţie care a fost „martirizată de comunişti după înstăpânirea lor deplină în România”…

In memoriam – Episcopul Gherasim Cucoşel Putneanul…

In memoriam – Episcopul Gherasim (Cucoşel) Putneanul – la împlinirea a şapte ani de la naşterea sa in viaţa cea cerească şi veşnică a Împărăţiei Preasfintei Treimi… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi…

In memoriam – Părintele Constantin Voicescu…

In memoriam – Părintele Constantin Voicescu de la Biserica „Sapienţei” din Bucureşti – acum la împlinirea a cincisprezece ani de la mutarea sa la veşnicele lăcaşuri… Părintele Constantin Voicescu s-a născut în Bucureşti, la 28 iulie 1924, în familia ceferistului Stan Voicescu şi a croitoresei Zinca Manea. Creşte, împreună cu sora sa Maria (n. 1929)…

Material despre Părintele Arhim. Iachint Unciuleac…

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Unciuleac de la Mănăstirea Putna – ctitor şi ziditor, doctor şi tămăduitor al inimilor… Părintele Stareţ şi Arhimandrit Iachint Unciuleac a sfârşit în scaunul de spovedanie. Ca o statuie vie a rugaciunii mărturisind în moarte ceea ce făcuse întreaga viaţă. I-am văzut chipul pe care se aşternuse bucuria marii întâlniri şi…

Material despre Părintele Arhim. Benedict Ghiuş…

Preavuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Ghiuş – Teologul smerit şi duhovnicul îmbunătăţit din marea lavră a Cernicăi… Amintiri personale despre Părintele Arhimandrit Benedict Ghiuş Pentru început voi mărturisi faptul că despre Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Ghius am auzit, pentru prima dată, de la Părintele Arhimandrit Ieronim Stanciu – vestitul ghid al sfintei mănăstiri Cernica, care avea…

In memoriam – Părintele Arhim. Ioanichie Bălan…

In Memoriam: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ioanichie Bălan Frânturi de gânduri şi sentimente la împlinirea a cinci ani de la momentul marii sale treceri… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, ne străduim să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi…

Material despre Sfântul Domnitor Ştefan cel Mare…

Pentru publicare… Dreptmăritorul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt al intregii Moldove şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană… Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm, în aceste vremuri, sufletele de pacea ce izvorăşte din frumoasa proclamare a canonizării şi din smerita slujire şi pomenire a Dreptmăritorului Voievod Ştefan cel Mare şi…

Alt material despre Sfântul Vasile cel Mare…

Despre realismul teologiei şi slujirii Sfântului Vasile cel Mare – Expresie a stăruinţei în trezvie şi în mărturisirea adevărului Bisericii… Acum, la împlinirea a peste 1630 de ani de la mutarea la cele veşnice a fericitului şi pururea pomenitului între sfinţi, mari dascăli şi ierarhi, în anul jubiliar al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române închinat lui,…

Material despre Sfântul Vasile cel Mare…

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare – Arhiepiscopul Cezareei Capadociei – Omilia a XXII-a către tineri – Cum pot ei întrebuinţa cu folos literatura scriitorilor elini… Introducere şi comentariu – Despre Omilia a XXII-a către tineri sau autoritatea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în recomandările făcute celor tineri… Atitudinea şi gândirea Sfântului Vasile cel Mare faţă…

Material dedicat Episcopului martir Nicolae Popoviciu al Oradiei…

Crâmpeie din activitatea pastoral – misionară a Episcopului Dr. Nicolae Popovociu al Oradiei Acest succint material îl dorim a fi un act de comemorare, de aducere în conştiinţa noastră, a celor de astăzi, a personalităţii marelui episcop al Oradiei, Dr. Nicolae Popoviciu, acum la împlinirea a 110 de ani de la naşterea sa. Ştiut fiind…

Material despre Biserica Iosefin – Timişoara…

Semnal editorial şi publicistic: Preot Dr. Ionel Popescu, Iosefinul Ortodox – Contribuţii monografice, Lucrare publicată cu binecuvântarea IPS Dr. Nicolae Corneanu – Mitropolitul Banatului, Editura „Învierea”, Timişoara, 2012… Întâi de toate doresc să mărturisesc că sunt entuziasmat, bucuros şi încântat pentru iniţierea, elaborarea şi publicarea acestei lucrări – ce evocă istoria şi geografia – cu…

Material dedicat Episcopului Nicolae Popoviciu…

Semnal editorial şi publicistic – Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea, Episcopul Martir Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei (1903 – 1960). Monografie Istorică, Editura “România în lume”, 2012, 410 pagini… Lucrarea de faţă, a Părintelui Ioan Mircea Ghitea, este demnă de salutat şi de apreciat, fiindcă este o realizare pe cât de merituoasă şi valoroasă, pe…

Material dedicat Mitropolitului Antonie Plămădeală…

Semnal editorial şi publicistic – Mitropolitul Antonie Plămădeală, Privire asupra Bisericii, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2012, 472 pagini… Această carte apare din iniţiativa şi cu binecuvântarea ÎPS Dr. Casian Crăciun – Arhiepiscopul Dunării de Jos… De două milenii încoace, de la întemeierea credinţei creştine prăznuim, în fiecare an, la 29 August mutarea la…

Material dedicat Părintelui Profesor Constantin Galeriu…

In Memoriam: Împlinirea a zece ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Părintelui Profesor Constantin Galeriu de la Biserica „Sfântul Silvestru” din Bucureşti… În curgerea pământească şi vremelnică a timpului, în urmă cu zece ani, în ziua de 13 august anul 2003, platoul ori piaţeta din faţa Bisericii „Sfântul Silvestru“ din…

Material dedicat Părintelui Profesor Dumitru Popescu…

In memoriam: Părintele Profesor şi Academician Dumitru Popescu (1929 – 2010) – Împlinirea a trei ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile…

Material dedicat Părintelui Profesor Ilie Moldovan…

In memoriam – Împlinirea unui an de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Preacucernicului Părinte Profesor Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu… Cuprins fiind întodeauna de respect şi recunoştinţă m-am tot gândit, preţ de mai multe clipe, cum să-mi pot exprima, cât mai bine, în câteva…

Material dedicat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae…

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 110 ani de la naşterea sa pământească şi 20 ani de la naşterea sa în ceruri… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi…

Despre Dumnezeu Tatăl în opera Părintelui Dumitru Stăniloae…

Despre Dumnezeu Tatăl – ca temei al unităţii intratrinitare. O abordare din perspectiva teologiei Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae (1903 – 1993)… În introducerea acestui studiu vom sublinia faptul că teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae este o teologie filocalică. Este frumoasă prin însăşi natura ei, dar conduce şi la o înfrumuseţare duhovnicească a celor ce se…

Material despre ascetică şi mistică în opera Părintelui Dumitru Stăniloae…

Despre dimensiunea asceticii şi misticii în opera Părintelui Dumitru Stăniloae Teologia contemporană românească şi chiar cea ortodoxă, în general, a fost în mod simţitor îmbogăţită în ultimul timp prin activitatea de excepţie desfăşurată de Părintele Dumitru Stăniloae, recunoscut ca fiind cel mai mare profesor al Ortodoxiei secolului nostru. Fin observator al subtilităţilor patristicii răsăritene şi…