Despre valoarea morală şi sacramentală a icoanei…

Duminica cea sfântă a Ortodoxiei şi valoarea simbolică, sacramentală şi morală a sfintelor icoane… Cu multă bucurie sufletească constatăm faptul că despre sfintele icoane s-au spus foarte multe lucruri folositoare, din punct de vedere duhovnicesc, de către mulţi avizaţi şi însemnaţi teologi, publicându-se, în acest sens, volume întregi. Sfinţii Părinţi au vorbit despre rolul icoanelor…

Canonul cel Mare a Sfântului Andrei Criteanul…

Acum, la începutul Sfântului şi Marelui Post – câteva referinţe despre Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul În prima săptămână a Postului Mare şi la Denia din Joia săptămânii a cincea, Biserica noastră dreptslăvitoare ne adună pe toţi în jurul analogului pentru a cânta împreună Canonul cel Mare. Scopul acestui canon, scris de Sfântul…

Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Post…

Învăţătura Bisericii noastre despre Postul Ortodox – cu foloasele şi cu binecuvântările lui… Introducere În teologia ortodoxă contemporană, problema postului se află prin¬tre preocupările principale. Având în vedere stadiul actual al discuţiilor privitoare la aceasta temă, în cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte ale acestei pro¬bleme, insistând mai ales asupra fundamentelor scripturistice şi asupra…

Pilda Fiului Risipitor…

Pilda Fiului Risipitor – Evanghelia de la Luca – cap. 15, verset. 11-32. Pilda despre Fiul risipitor care se întoarce la casa părintească după rătăciri îndelungate într-o ţară străină, a păcatului, unde a ajuns să jinduiască după mâncarea pe care o mâncau porcii, şi este primit cu dragoste părintească şi iertat de tatăl său, este…

Pilda Vameşului şi Fariseului…

Despre Pilda Vameşului şi Fariseului – Scurtă reflecţie teologică şi spirituală… În loc de Introducere – Smerenia, remediul omului căzut Vameşul este modelul ideal a felului în care putem înainta atât în cunoaşterea de sine, cât şi în cunoaşterea lui Dumnezeu; pe când fariseul este un model păgubos de a fi. Această pildă şi parabolă…

Despre Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie…

Dumnezeiasca Euharistie – Centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului 1. Introdecere Lumea a trăit şi continuă să trăiască aşteptând Împărăţia lui Dumnezeu – care este esenţa, conţinutul şi sensul vieţii creştine. Începând cu Protoevanghelia (Facere 3,15), tot Vechiul Testament este o continuă şi o permanentă pregătire pentru venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, iar Noul Testament,…

In memoriam – Părintele Arhim. Serafim Man…

In Memoriam: Săvârşirea din această viaţă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Serafim Man de la Mănăstirea Rohia – Maramureş… În iureşul timpului şi în vârtejul zilei apucăm să ne mai gândim, din când în când, la viaţa omului şi, mai ales, la moartea acestuia, îndeosebi atunci când, primind un telefon, aflăm că a mai trecut cineva…

Material despre Mitropolitul Ardealului – Dr. Antonie Plămădeală…

Semnal editorial şi publicistic – Nicholas Buda şi Anastasia (Ana) Buda, Mitropolitul Antonie al Ardealului. Rugul aprins al conştiinţei neamului, ISBN: 606-17-0183-4, Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă” Cluj – Napoca, 2012, 358 pagini… De două milenii încoace, de la întemeierea credinţei creştine prăznuim, în fiecare an, la 29 August mutarea la cele veşnice a unuia…

In memoriam – Părintele Arhim. Ioan Iovan…

Spre aducere aminte: Preacuviosul Părinte Arhim. Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea – Judeţul Mureş, la cinci ani de la strămutarea sa din această viaţă, pământească… În urmă cu mai multă vreme am fost la Mănăstirea Recea – acest veritabil tezaur al spiritualităţii ortodoxe şi a celei româneşti autentice. Am fost de foarte multe ori…

In memoriam – Părintele Arhim. Grigore Babuş…

In Memoriam: Cinci ani de la săvârşirea din această viaţă a Prea Cuviosului Părinte Arhimandrit Grigorie Băbuş (1915 – 2008)… În iureşul timpului şi în vârtejul zilei apucăm să ne mai gândim, din când în când, la viaţa omului şi, mai ales, la moartea acestuia, îndeosebi atunci când, primind un telefon, aflăm că a mai…

In memoriam – Părintele Arhim. Ioan Iovan…

Spre aducere aminte: Preacuviosul Părinte Arhim. Ioan Iovan de la Mănăstirea Recea – Judeţul Mureş, la cinci ani de la strămutarea sa din această viaţă, pământească… În urmă cu mai multă vreme am fost la Mănăstirea Recea – acest veritabil tezaur al spiritualităţii ortodoxe şi a celei româneşti autentice. Am fost de foarte multe ori…

Material despre Maestrul Dan Puric…

La Mulţi şi Fericiţi Ani, iubite maestre Dan Puric, cu prilejul zilei de naştere!… Vorbind în câteva cuvinte sărace dar sincere, omagiale şi aniversare, despre cel care s-a născut la 12 februarie anul 1959 în ţinuturile Buzăului, mai exact, pe Valea Siriului, la Nehoiu, voi susţine că actorul, regizorul şi mărturisitorul creştin Dan Puric stabileşte…

Material despre Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu…

Cu şi despre Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti – Crâmpeie de viaţă şi istorie, povestite pe viu – articol omagial, festiv şi aniversar – cu prilejul împlinirii a 88 ani de viaţă pământească şi creştinească, binecuvântată şi pilduitoare (22 mai) şi, totodată, cu ocazia zilei onomastice (06 decembrie 2012)……