Material despre Biserică şi Globalizare – 2013…

Despre Biserică şi globalizare Modul teandric şi universalitatea chemării ortodoxe Sensul şi finalitatea existenţei umane sunt hristocentrice, adică viaţa trebuie trăită în perspectiva învierii şi îndumnezeirii. De la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos la Cinzecime, Împărăţia lui Dumnezeu este prilej, şansă şi potenţialitate, la îndemâna fiecărui om, actualizarea ei făcându-se pe coordonata teandrismului, după cum…

Material despre Părintele Dimitrie Bejan…

Părintele Dimitrie Bejan – Mucenicul, Martirul şi Mărturisitorul (1909 – 1995)… Frânturi de gânduri şi impresii acum, la împlinirea a optsprezece ani de la naşterea sa cea cerească şi veşnică… Introducere şi câteva incursiuni biografice Părintele Dimitrie Bejan este unul dintre cei mai cunoscuţi preoţi propovăduitori şi mărturisitori din perioada comunistă. În fiecare an, în…

Material despre relatiile Stat – Biserică în perioada comunistă…

Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, izvoare şi direcţii de cercetare… Societatea umană, pe întreg parcursul dezvoltării ei, a cunoscut diverse forme de organizare şi administrare. Cronologic, omul a evoluat de la etapa ginţilor şi a triburilor până la statul modern. De asemenea, din perspectiva religioasă oamenii s-au organizat având,…

Recenzie despre Episcopul Nicolae Popoviciu…

Semnal editorial şi Publicistic – Stelian Gomboş, O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei, Editura „România în Lume”, Bucureşti, 2013, 200 pagini… Întotdeauna lucrările monografice sau biografice constituie nişte prezentări în timp a unor evenimente petrecute în timp, în decursul vremurilor a unor evenimente şi persoane care…