Recenzie – Conf. Univ. Dr. Cristinel Ioja – 2014…

Recenzie – Cristinel Ioja, O istorie a dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, Editura Pro Universitaria, București, 2013, 622 pagini… Încă de la bun început voi afirma şi susţine, cu multă convingere, că toată activitatea didactică, publicistică şi academică a Domnului Conf. Univ. Dr. Cristinel Ioja – Preşedintele Senatului Universităţii “Aurel Vlaicu” şi Cadru didactic la…

Material dedicat Mitropolitului Bartolomeu Anania – 2014…

In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a trei ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi…

Despre ceremoniile ASUR – 2014…

Despre ceremoniile si tendintele umaniste ale ASUR – intre realitate, contestare si contrafacere… In ultimele zile, o „asociatie umanista” din Romania, ASUR, a lansat un comunicat prin care aceasta anunta ca va incepe sa oficieze, de acum, asa-numitele „ceremonii umaniste”, legate de marcarea unor momente „importante din viata”, precum: „venirea pe lume a unui copil,…

Despre Sfinţii Martiri Brâncoveni – 2014…

Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine… Introducere – Preambul Martiriul, jertfa şi mucenicia în gândirea Bisericii noastre dreptslăvitoare şi în înţelegerea Sfintei Scripturi reprezintă experienţa morţii hotărâte prin credinţă, ca mărturie fidelă a dragostei pentru Domnul nostru Iisus Hristos. În acest sens, martirul ori…

Despre frumuseţea şi importanţa Sfintei Euharistii…

Despre frumuseţea, temeinicia şi importanţa Sfintei Euharistii… Biserica – trup a lui Iisus Hristos şi comuniune a Duhului Sfânt Înainte de a intra în reflecţiile asupra Sfintei Liturghii, de a înţelege ce este ea, rolul ei în viaţa creştină, este nevoie a pune început bun prin a arăta temeiul ei şi a celorlalte Sfinte Taine…

Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor…

Sinteză – Rezumat – Teză de doctorat… Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor… Lumea de astăzi trece printr-o profundă criză religios – morală. Începutul de secol XXI s-a arătat profund marcat de acest fenomen. Din această situație decurg toate celelalte crize social – economice şi politice ale omenirii. Lumea…