Recenzie – Părintele Arhim. Dr. Timotei Aioanei – 2014…

Semnal editorial şi publicistic – Arhim. Timotei Aioanei – Mitropolitul Antonie Plămădeală şi amintirea unei prietenii, Vol. I şi II, Editura „Andreiana”, Sibiu, 2013 şi 2014…               La începutul acestui material aş dori să spun că Părintele Arhimandrit Dr. Timotei Aioanei se conturează şi se identifică, cel puţin în mintea şi în inima mea,…

Recenzie – Părintele Profesor George Remete…

Recenzie – George Remete, Fiinţa şi Credinţa, Vol. I Ideea de fiinţă, Editura “Academiei Române”, ISBN 978-973-27-2189-6, Bucureşti, 2012, 650 pagini… Motto: Întrebarea despre Iisus Hristos, de la Care pleacă fiinţa, credinţa şi idea de fiinţă, ar trebui să fie pâinea zilnică a fiecărui om: teolog, filosof sau om simplu. Cu toate acestea, El rămâne…

In memoriam – Împlinirea a trei ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Preacuviosului Părinte Petroniu Tănase….

In memoriam – Împlinirea a trei ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Preacuviosului Părinte Petroniu Tănase – Stareţul Schitului Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos, Grecia – Duhovnicul misionar, propovăduitorul apologet şi mărturisitorul autentic… Unul dintre părinţii noştri duhovniceşti de mare anvergură a fost Părintele Protosinghel Petroniu Tănase, care s-a…

Ofertă de carte – 2014…

Ofertă de carte… Toate aceste titluri pot fi accesate, comandate şi achiziţionate, după cum urmează: Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. Preţul – 20 lei. Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos”…

Material aniversar – omagial, dedicat Domnului Dan Puric – 2014…

Omul frumos – Dan Puric, ajuns la împlinirea a 55 de ani de vieţuire pământească… Vorbind în câteva cuvinte sărace dar sincere, omagiale şi aniversare, despre cel care s-a născut la 12 februarie 1959 în ţinuturile Buzăului, vom susţine că actorul şi regizorul creştin Dan Puric stabileşte de la bun început identitatea sa cu lumea…

Pilda Vameşului şi Fariseului…

Despre Pilda Vameşului şi Fariseului – Scurtă reflecţie teologică şi spirituală… În loc de Introducere – Smerenia, remediul omului căzut Vameşul este modelul ideal a felului în care putem înainta atât în cunoaşterea de sine, cât şi în cunoaşterea lui Dumnezeu; pe când fariseul este un model păgubos de a fi. Această pildă şi parabolă…

Recenzie – Ion Marian Croitoru – 2014…

Semnal editorial şi publicistic – Ion Marian Croitoru, Ortodoxia şi Apusul în tradiţia spirituală a românilor: unitatea ortodoxiei şi apărarea credinţei ortodoxe în faţa propagandei protestante din secolul al XVII-lea. vol. I şi vol. II, Editura “Cetatea de Scaun”, Târgovişte, 2012… Teologul Ion Marian Croitoru (născut la 29 martie 1968, în localitatea Pietrari, comuna Bărbuleţu,…