Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 112 ani de la naşterea sa pământească şi 22 ani de la naşterea sa în ceruri…

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 112 ani de la naşterea sa pământească şi 22 ani de la naşterea sa în ceruri… Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi…

In memoriam – Împlinirea a patru ani de la naşterea cea cerească şi veşnică şi a o sută de ani de la naşterea sa cea pământească, a Preacuviosului Părinte Adrian Făgeţeanu – Duhovnicul misionar, propovăduitorul apologet şi mărturisitorul autentic (1912 – 2011)…

In memoriam – Împlinirea a patru ani de la naşterea cea cerească şi veşnică şi a o sută de ani de la naşterea sa cea pământească, a Preacuviosului Părinte Adrian Făgeţeanu – Duhovnicul misionar, propovăduitorul apologet şi mărturisitorul autentic (1912 – 2011)… Părintele nostru duhovnicesc, Ieromonahul Adrian Făgețeanu (16.11.1912 -27.09.2011) s-a înălțat cu sufletul la…

In memoriam – Un gând de aleasă recunoştinţă şi deosebită preţuire acum, la împlinirea unui an de la mutarea la cereştile şi veşnicele lăcaşuri a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului…

 In memoriam – Un gând de aleasă recunoştinţă şi deosebită preţuire acum, la împlinirea unui an de la mutarea la cereştile şi veşnicele lăcaşuri a Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului…   Cuprins fiind de emoţie, respect şi recunoştinţă m-am tot gândit, preţ de mai multe ore, cum să-mi pot…

Mult Stimate Domnule Profesor Alexandru Porţeanu!…

Pentru publicare – scrisoare deschisă…   Mult Stimate Domnule Profesor Alexandru Porţeanu!…    Am primit cu toată deschiderea şi disponibilitatea precum şi cu multă bucurie şi onoare, invitaţia de a contribui şi participa, anul acesta – 2016, la sărbătorirea, cinstirea, preţuirea şi omagierea domniei voastre, cu prilejul împlinirii a şaizeci de ani de activitate didactică,…

Recenzie – Stelian Gomboş, Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creșterea duhovnicească a credincioșilor, Editura “Mitropolia Olteniei”, ISBN: 9789731794891, Craiova, 2014, 422 pagini…

Recenzie – Stelian Gomboş, Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creșterea duhovnicească a credincioșilor, Editura “Mitropolia Olteniei”, ISBN: 9789731794891, Craiova, 2014, 422 pagini… Sărbătoare a Învierii, Euharistia este Taina prin excelență, inimă a Liturghiei și echivalent al ei, act cosmic prin care omul și lumea/creația întreagă se înnoiesc în comuniunea cu Dumnezeu. Omul…

Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană…

 Pentru publicare…   Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sau impactul creştinilor  ortodocşi români în Uniunea Europeană…            Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm, în aceste vremuri, sufletele de pacea care izvorăşte din smerita slujire şi pomenire a Sfântului Antim Ivireanul – Ierarhul ctitor de cultură, spiritualitate şi viaţă duhovnicească…

Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană…

Pentru publicare… Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi folosul, participarea sau impactul creştinilor  ortodocşi români în Uniunea Europeană… Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm, în aceste vremuri, sufletele de pacea ce izvorăşte din frumoasa proclamare a canonizării şi din smerita slujire şi pomenire (de acum) a Sfântului Domnitor Neagoe Basarab – Domn al…

Părintele Dimitrie Bejan – Mucenicul, Martirul şi Mărturisitorul (1909 – 1995)…

Părintele Dimitrie Bejan – Mucenicul, Martirul şi Mărturisitorul (1909 – 1995)…  Frânturi de gânduri şi impresii acum, la împlinirea a douăzeci de ani de la naşterea sa cea cerească şi veşnică…   Introducere şi câteva incursiuni biografice Părintele Dimitrie Bejan este unul dintre cei mai cunoscuţi preoţi propovăduitori şi mărturisitori din perioada comunistă. În fiecare…

Semnal editorial şi publicistic – Preot Ionel Popescu, Icoane vii ale spiritualităţii româneşti, Lucrare tipărită cu binecuvântarea IPS Părinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Editura “Partoş”, Timişoara, 2015, 200 oagini…

Semnal editorial şi publicistic – Preot Ionel Popescu, Icoane vii ale spiritualităţii româneşti, Lucrare tipărită cu binecuvântarea IPS Părinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Editura “Partoş”, Timişoara, 2015, 200 oagini… Părintele Dr. Ionel Popescu – scurt excurs bio-bibliografic Părintele Ionel Popescu – Vicar administrativ la Arhiepiscopia Timişoarei (de la 1 decembrie 2009)…

Recenzie – Stelian Gomboş, Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creșterea duhovnicească a credincioșilor, Editura “Mitropolia Olteniei”, ISBN: 9789731794891, Craiova, 2014, 422 pagini…

Recenzie – Stelian Gomboş, Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creșterea duhovnicească a credincioșilor, Editura “Mitropolia Olteniei”, ISBN: 9789731794891, Craiova, 2014, 422 pagini…   Autorul acestei lucrări, este eruditul teolog Stelian Gomboș, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Oradea, are studii universitare, aprofundate postuniversitare, în Sibiu, București şi Thessalonic…

Părintele Profesor Alexander Schmemann (1921 – 1983) – un mare propovăduitor şi mărturisitor al Euharistei, al Teologiei liturgice, eclesiale şi sacramentale – material scris cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică…

Părintele Profesor Alexander Schmemann (1921 – 1983) – un mare propovăduitor şi mărturisitor al Euharistei, al Teologiei liturgice, eclesiale şi sacramentale – material scris cu prilejul împlinirii a treizeci de ani de la naşterea sa în viaţa cea cerească şi veşnică… După Revoluţia din anul 1917, multe familii ruseşti şi-au părăsit patria, luând calea pribegiei….

Biserica „Sf. Ap. Andrei” din municipiul Oradea, judeţul Bihor – oază duhovnicească de dăinuire, propovăduire şi slujire autentică, rodnică şi binecuvântată…

Biserica „Sf. Ap. Andrei” din municipiul Oradea, judeţul Bihor – oază duhovnicească de dăinuire, propovăduire şi slujire autentică, rodnică şi binecuvântată…             Biserica despre care voi vorbi puţin, în cele ce urmează, este un locaş de închinare, meditaţie şi rugăciune, foarte drag sufletului meu!… De ce? Din foarte multe motive, cum ar fi: frumuseţea sfintelor…

In memoriam – Părintele Constantin Voicescu de la Biserica „Sapienţei” din Bucureşti – acum la împlinirea a optsprezece ani de la mutarea sa la veşnicele lăcaşuri (1924 – 1997)…

In memoriam – Părintele Constantin Voicescu de la Biserica „Sapienţei” din Bucureşti – acum la împlinirea a optsprezece ani de la mutarea sa la veşnicele lăcaşuri (1924 – 1997)… Părintele Constantin Voicescu s-a născut în Bucureşti, la 28 iulie 1924, în familia ceferistului Stan Voicescu şi a croitoresei Zinca Manea. Creşte, împreună cu sora sa…

Despre spiritualitatea euharistică în timpurile noastre precum şi despre Nicolae Afanassieff şi eclesiologia euharistică – „Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“…

  Despre spiritualitatea euharistică în timpurile noastre precum şi despre Nicolae Afanassieff şi eclesiologia euharistică – „Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“…G-bookmarks Live Technorati                 Introducere               Înainte de a intra în reflecţiile asupra Sfintei Liturghii, în a înţelege ce este ea şi care-i este rolul în viaţa creştină, este nevoie a pune…