Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare

Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare   Omilia 22 către tineri  Autoritatea Sfântului Vasile în recomandările făcute celor tineri     Atitudinea şi gândirea Sfântului Vasile cel Mare faţă de relaţia  culturii profane cu învăţătura creştină reprezintă temeiuri semnificative în conturarea unei poziţii echilibrate şi înţelepte în această problematică deosebit…

Despre Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul…

Despre Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul…   Introducere   Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe 25 decembrie (7 ianuarie) Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest eveniment a avut loc în urmă cu mai bine de 2000 de ani într-o peşteră din Betleemul Iudeii. Deasupra acestui loc străjuieşte de peste 1600 de ani,…

Părintele Petru Moga – Vrednic slujitor al lui Iisus Hristos, autentic promotor al frumosului şi harnic sacerdot al cuvântului…

Părintele Petru Moga – Vrednic slujitor al lui Iisus Hristos, autentic promotor al frumosului şi harnic sacerdot al cuvântului…   Introducere – prezentare   Încă de la bun început, doresc să recunosc şi dezvălui adevărul că am apreciat întotdeauna, activitatea, bogată, frumoasă, densă, binecuvântată şi consistentă, multiplă, îmbelşugată şi variată a Părintelui Petru Moga, articolele,…

Editorial – Acum este vremea alegerii, a cernerii şi a discernerii…

Editorial – Acum este vremea alegerii, a cernerii şi a discernerii…   Gata, a venit momentul să arătăm că suntem oameni serioşi şi asumaţi până la capăt, maturi duhovniceşte. Acum asta ni se cere, vremurile ne somează, ele ne scot din bârlogul conştiinţei aţipite. Timpul nu mai are răbdare cu noi, ne-a îndesat pe gâtlejul său îngust. La celălalt capăt, neantul, vidul. Este…

Despre Revelaţia Dumnezeiască între posibilitate, realitate, existenţă, lucrare şi istoricitate…

Despre Revelaţia Dumnezeiască între posibilitate, realitate, existenţă, lucrare şi istoricitate…       Câteva aprecieri generale şi introducere   Termenul de revelaţie provine din limba latină de la verbul reveleo, revelare care în traducere înseamnă: a descoperi, descoperire. Pentru desemnarea actului revelaţiei, Noul Testament foloseşte mai ales doi termeni. Aceştia sunt „phanerosis” (apariţie, revelaţie)[1] şi „apokalipsis” (a descoperi;…

Despre concepţia şi viziunea Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie cu privire la Părintele duhovnicesc şi importanţa acestuia în viaţa creştinului, acum la împlinirea a şaptesprezece ani de la mutarea sfinţiei sale la veşnicele lăcaşuri (1912 – 1998)…

Din seria: In memoriam   Despre concepţia şi viziunea Părintelui Arhimandrit Cleopa Ilie cu privire la Părintele duhovnicesc şi importanţa acestuia în viaţa creştinului, acum la împlinirea a şaptesprezece ani de la mutarea sfinţiei sale la veşnicele lăcaşuri (1912 – 1998)…   Câteva referinţe biografice   Înainte de a intra în subiectul propriu-zis vom susţine…