Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privirea la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi…

Din seria: “Memoria în dezbatere…”   Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privirea la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor  ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi…   Introducere – câteva date istorice şi referinţe biografice   Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm, în aceste vremuri, frământate, amestecate…

Despre Sfânta Cruce şi Postul Ortodox – cu foloasele, cu roadele şi cu binecuvântările lor…

Despre Sfânta Cruce şi Postul Ortodox – cu foloasele, cu roadele şi cu binecuvântările lor…   Introducere   În teologia ortodoxă contemporană, problema postului se află prin­tre preocupările principale. Având în vedere stadiul actual al discuţiilor privitoare la aceasta temă, în cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte ale acestei pro­bleme, insistând mai ales asupra…

Câteva cuvinte despre Lavra “Athosului Românesc” – Sfânta Mănăstire Frăsinei şi despre Venerabilul ei Stareţ, trecut decurând la vesnicele lăcaşuri, Părintele Arhim. Neonil Ştefan…

Din seria: “Pelerinaj la locuri sfinte…” Câteva cuvinte despre Lavra “Athosului Românesc” – Sfânta Mănăstire Frăsinei şi despre Venerabilul ei Stareţ, trecut decurând la vesnicele lăcaşuri, Părintele Arhim. Neonil Ştefan…   Scurtă prezentare istorică a Mănăstirii Frăsinei Sfânta Mănăstire Frăsinei din comuna Muereasca, județul Vâlcea, numită și Athosul Românesc, păstrează până astăzi așezămintele monahale și…

Toţi aceşti Mari Părinţi ai Ortodoxiei noastre sunt, pentru mine cel puţin, (ca) nişte Sfinţi ai Bisericii, Poporului şi Neamului nostru Românesc…   Dialog despre marii Duhovnici ai României cu teologul şi publicistul Stelian Gomboş         Tudor Petcu: – Stimate Domnule Gomboş, înainte de a discuta propriu-zis despre unicitatea peisajului duhovnicesc românesc,…

Despre rugăciunea lui Iisus şi impactul acesteia asupra lumii postmoderne şi secularizate de astăzi…

Despre rugăciunea lui Iisus şi impactul acesteia asupra lumii postmoderne şi secularizate de astăzi…   Moto: „Rugăciunea lui Iisus face din inima fiecăruia o chilie monahală unde se află „singur cu Singurul”, în tăcere. Nevoitorul învaţă să tacă. Dar tăcerea creştină nu poate fi despărţită de un cuvânt mereu reînnoit. La un moment dat, cel…

Omul – abordarea sa ca persoană teologică….

                                      Omul – abordarea sa ca persoană teologică….   Ştim cu toţii că omul este un univers deschis, limitele acestui univers fiind aceleaşi dintotdeauna: abisurile tenebroase ale căderii, ale păcatului şi ale patimilor şi înălţimile sau piscurile senine ale virtuţilor. Păcatele, patimile, ca fiind isbucnirile cele mai violente şi grosiere ale energiilor şi resurselor…

„Spiritualitatea românească nu poate fi concepută fără Ortodoxie“ – Câteva referinţe despre elementele unei realităţi şi spiritualităţi autentic ortodoxe – scurtă apologie…

„Spiritualitatea românească nu poate fi concepută fără Ortodoxie“ – Câteva referinţe despre elementele unei realităţi şi spiritualităţi autentic ortodoxe – scurtă apologie…   În loc de Prolog sau Introducere În cele ce urmează sunt cât se poate de încântat să prezint câteva aspecte particulare ale spiritualităţii, atât de bogate, a Ortodoxiei. Cu toate că ortodoxia…

Despre Praznicul Buneivestiri sau începutul mântuirii noastre…

Despre Praznicul Buneivestiri sau începutul mântuirii noastre…   Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă cea mult milostivă şi adânc iubitoare a lui Dumnezeu, în fiecare an, la data de 25 martie, totdeauna în perioada binecuvântată a Sfântului şi Marelui Post al Paştilor, sărbătorim cu profundă şi cucernică evlavie creştină Praznicul Buneivestiri – eveniment şi moment…

Duminica cea sfântă a Ortodoxiei şi valoarea simbolică, sacramentală şi morală a sfintelor icoane…

Duminica cea sfântă a Ortodoxiei şi valoarea simbolică, sacramentală şi morală a sfintelor icoane…   Cu multă bucurie sufletească constatăm faptul că despre sfintele icoane s-au spus foarte multe lucruri folositoare, din punct de vedere duhovnicesc,  de către mulţi avizaţi şi însemnaţi teologi, publicându-se, în acest sens, volume întregi. Sfinţii Părinţi au vorbit despre rolul…

Despre Sfintele Icoane – adevăr al învăţăturii despre Iisus Hristos Domnul, Stăpânul şi Mântuitorul – importanţa şi celebritatea lor…

Despre Sfintele Icoane – adevăr al învăţăturii despre Iisus Hristos Domnul, Stăpânul şi Mântuitorul –  importanţa şi celebritatea lor…   Sfintele icoane formează un mare tezaur spiritual al Bisericii. Despre sfintele icoane s-au spus multe, de către teologi, şi s-au scris volume întregi. Înaintaşii şi Sfinţii Părinţi au vorbit despre rolul lor, duhovnicesc şi dogmatic…

Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor…

Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor…   Introducere Acum, la împlinirea a peste 1630 de ani de la mutarea la cele veşnice a fericitului şi pururea pomenitului între sfinţi, mari dascăli şi ierarhi, în anul jubiliar…

Acum, la începutul Sfântului şi Marelui Post – câteva referinţe despre Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul…

Acum, la începutul Sfântului şi Marelui Post – câteva referinţe despre Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul…   Din prima zi a Postului Paştilor, cântarea Canonului celui Mare îi oferă credinciosului „cheia“ înţelegerii asprei călătorii pe care o are de parcurs până la Învierea Domnului: pocăinţa, înnoirea vieţii, întoarcerea la Dumnezeu. Creaţie a Sfântului…

Spre aducere aminte: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ioan Mihălţan (1926 – 2008) Frânturi de gânduri şi sentimente, acum, la împlinirea a nouăzeci de ani de la naşterea sa cea pământească şi opt ani de la naşterea lui cerească şi veşnică…

Spre aducere aminte: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Ioan Mihălţan (1926 – 2008)   Frânturi de gânduri şi sentimente, acum, la împlinirea a nouăzeci de ani de la naşterea sa cea pământească şi opt ani de la naşterea lui cerească şi veşnică…   Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem…

Dublu eveniment şi semnal – spiritual – cultural, editorial şi publicistic – Două lucrări de referinţă în şi pentru Istoria Bisericii Ortodoxe Române din cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, de ieri, de astăzi şi, de mâine: – Prof. Dr. Nuţu Roşca – “Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Maramureş” şi “Mănăstirile şi schiturile din eparhia Maramureşului şi Sătmarului – Chivote ale Credinţei”…

Dublu eveniment şi semnal – spiritual – cultural, editorial şi publicistic – Două lucrări de referinţă în şi pentru Istoria Bisericii Ortodoxe Române din cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, de ieri, de astăzi şi, de mâine: – Prof. Dr. Nuţu Roşca – “Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Maramureş” şi “Mănăstirile şi schiturile din eparhia Maramureşului…

Învăţătura Bisericii noastre despre Postul Ortodox – cu foloasele şi cu binecuvântările lui…

Învăţătura Bisericii noastre despre Postul Ortodox – cu foloasele şi cu binecuvântările lui…   Introducere În teologia ortodoxă contemporană, problema postului se află prin­tre preocupările principale. Având în vedere stadiul actual al discuţiilor privitoare la aceasta temă, în cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte ale acestei pro­bleme, insistând mai ales asupra fundamentelor scripturistice şi…

Jertfa Euharistică – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine…

Jertfa Euharistică – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine…   Martiriul, jertfa şi mucenicia în gândirea Bisericii noastre dreptslăvitoare şi în înţelegerea Sfintei Scripturi reprezintă experienţa morţii hotărâte prin credinţă, ca mărturie fidelă a dragostei pentru Domnul nostru Iisus Hristos. În acest sens, martirul ori mucenicul este mărturisitor prin…