Un gând la o deosebită aniversare – împlinirea a douăzeci ani de la absolvirea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Oradea (1996 – 2016)…

Un gând la o deosebită aniversare – împlinirea a douăzeci ani de la absolvirea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din municipiul Oradea (1996 – 2016)…   Cuprins fiind de emoţie, respect şi recunoştinţă m-am tot gândit, preţ de mai multe zile cum să-mi pot exprima, cât mai bine, în câteva rânduri, aceste stări şi sentimente faţă…

In memoriam: Împlinirea a cinci ani de când scriitorul, omul de radio şi publicistul Ioan Ion Diaconu (1937 – 2011) a trecut la cele veşnice…

In memoriam: Împlinirea a cinci ani de când scriitorul, omul de radio şi publicistul Ioan Ion Diaconu (1937 – 2011) a trecut la cele veşnice Frânturi de gânduri şi sentimente acum, la împlinirea a cinci ani de la marea sa trecere…   În aceste momente şi clipe, recunosc şi mărturisesc sincer că mi-este foarte greu…

In memoriam: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Damaschin Coravu (1940 – 2009). Frânturi de gânduri şi sentimente la împlinirea a şapte ani de la marea sa trecere…

In memoriam: Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Damaschin Coravu (1940 – 2009) Frânturi de gânduri şi sentimente la împlinirea a şapte ani de la marea sa trecere…   Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi…

Postul alimentar trebuie să fie însoţit de înfrânarea simţurilor şi a celor mai ascunse şi (aparent) „nevinovate” pofte, iar nevoinţa în sine trebuie să fie trăită ca o jertfă de curăţire adusă din iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele – Dialog duhovnicesc foarte ziditor, despre postul ortodox şi împărtăşirea copiilor, cu Părintele Ieromonah Dr. Petru Pruteanu…

Postul alimentar trebuie să fie însoţit de înfrânarea simţurilor şi a celor mai ascunse şi (aparent) „nevinovate” pofte, iar nevoinţa în sine trebuie să fie trăită ca o jertfă de curăţire adusă din iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele – Dialog duhovnicesc foarte ziditor, despre postul ortodox şi împărtăşirea copiilor, cu Părintele Ieromonah…

Câteva gânduri, impresii şi idei despre Catedrala Mântuirii Neamului Românesc…

  Câteva gânduri, impresii şi idei despre Catedrala Mântuirii Neamului Românesc…   Catedrala Mântuirii Neamului Românesc reprezintă sinteza ethosului creştin-ortodox al poporului român, zidirea ei implicând variate semnificaţii de la cele duhovniceşti – liturgice-teologice până la cele naţionale-arhitecturale-sociale. În acest sens zidirea ei se constituie într-un simbol al permanenţei sintezei dintre Biserică şi Neam, precum…

Câteva cuvinte duhovniceşti cu privire la Săptămâna Sfintelor şi Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos…

Câteva cuvinte duhovniceşti cu privire la Săptămâna Sfintelor şi Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos…   Săptămâna mare, numită și săptămâna patimilor, este săptămâna deniilor, toate zilele acestei săptămâni fiind considerate, încă de la începuturile creștinismului, mărețe și sfinte și, chiar din seara de Florii, se citesc deniile, slujbe de priveghere care…

Câteva învăţături şi referinţe despre Praznicul Intrării Domnului nostru Iisus Iisus Hristos în Ierusalim – Duminica Floriilor…

Câteva învăţături şi referinţe despre Praznicul Intrării Domnului nostru Iisus Iisus Hristos în Ierusalim – Duminica Floriilor…               Moto: Stăteau faţă în faţă. El, Mirele, şi ea, răsfăţata fiică a ionului. De pe Muntele Măslinilor, de unde privea Hristos, cetatea Ierusalimului se desena la orizont semeaţă, încordată, cu toate simţurile ascuţite. El, Mesia cel…

Despre unitatea Bisericii în Duhul Sfintei Treimi şi în relaţie cu primatul papal…

Despre unitatea Bisericii în Duhul Sfintei Treimi şi în relaţie cu primatul papal…       Cu ajutorul lui Dumnezeu, în rândurile de mai jos doresc să abordez o problemă de eclesiologie foarte actuală şi, totodată foarte importantă, care este, deseori, abordată în discuţiile teologilor ortodocşi şi romano-catolici la diferitele întâlniri cu caracter teologic – bisericesc…

Despre Postul Ortodox şi Poruncile Divine – cu foloasele, cu roadele şi cu binecuvântările lor…

Despre Postul Ortodox şi Poruncile Divine – cu foloasele, cu roadele şi cu binecuvântările lor…     Introducere   În teologia ortodoxă contemporană, problema postului se află prin­tre preocupările principale. Având în vedere stadiul actual al discuţiilor privitoare la aceasta temă, în cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte ale acestei pro­bleme, insistând mai ales…

In memoriam – Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga din S.U.A., la împlinirea unui an de la naşterea sa cea cerească şi veşnică Despre adevărata rugăciune, care nu trebuie să se sfârşească niciodată…

Din seria: Mari Duhovnici Români contemporani aflaţi dincolo de graniţele ţării…   In memoriam – Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga din S.U.A.,   la împlinirea unui an de la naşterea sa cea cerească şi veşnică   Despre adevărata rugăciune, care nu trebuie să se sfârşească niciodată…     Părintele Arhimandrit Roman Braga, unul din…