Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Ernest Bernea – gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Ernest Bernea – gânditor creştin, promotor şi filozof al culturii româneşti autentice…     Introducere – Ernest Bernea, un mistic rătăcit în viaţa socială şi in cea politică   Sociolog, etnograf şi filozof, Ernest Bernea a fost…

Bioethics in the vision of the Orthodox Theology…

Bioethics in the vision of the Orthodox Theology…     The Metamorphosis of the European world from the medieval era to the modern era or, the Enlightenment of the eighteenth century entailed the considerable mutations on the European culture scene. From the God we passed to the man, from the theology to the science, and…

Despre viaţa, opera şi activitatea Sfinţilor Trei Ierarhi – icoane, pilde şi repere autentice în cadrul Bisericii Creştine, Universale…

Despre viaţa, opera şi activitatea Sfinţilor Trei Ierarhi – icoane, pilde şi repere autentice în cadrul Bisericii Creştine, Universale…         Introducere, preambul şi câteva referinţe biografice   Sfinţii Trei Ierarhi sunt pomii cei mai roditori ai creştinismului practic, cu fructe de dreptate, pace, iubire pentru aproapele. Iată de ce se numesc luceferii creştinătăţii…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Mărturisitorii – Minuni. Mărturii. Repere – câteva consideraţii şi reflecţii…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Mărturisitorii – Minuni. Mărturii. Repere – câteva consideraţii şi reflecţii…       Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, ne străduim să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Nouă ani de la săvârşirea din această viaţă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Grigorie Băbuş (1915 – 2008)…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Nouă ani de la săvârşirea din această viaţă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Grigorie Băbuş (1915 – 2008)…   În iureşul timpului şi în vârtejul zilei apucăm să ne mai gândim, din când în când, la viaţa omului şi, mai…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Împlinirea a cinci ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Părintelui Profesor Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Împlinirea a cinci  ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Părintelui Profesor Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu…       Cuprins fiind întodeauna de respect…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a şase ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a şase ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri…                   Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine,…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare…     Rezistenţa prin Biserică în Europa răsăriteană     Instaurarea guvernelor democrat-populare pe arcul cronologic al anilor 1944-1948 şi a celor care au urmat, precum şi transformarea statelor…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Câteva indicii şi referinţe despre Credinţă şi Spiritualitate în Universul Concentraţionar Comunist…

  Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”       Câteva indicii şi referinţe despre Credinţă  şi  Spiritualitate în Universul Concentraţionar  Comunist…       Pentru a intra direct în tema şi subiectul acestui material documentar, vom afirma, remarca şi susţine că reperele doctrinare comuniste…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”   Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…   Despre etimologia numelui sau a denumirii „Rugul Aprins”   Denumirea de „Rugul Aprins” este inspirată dintr-un…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Mărturisitorii – Minuni. Mărturii. Repere – câteva consideraţii şi reflecţii…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Mărturisitorii – Minuni. Mărturii. Repere – câteva consideraţii şi reflecţii…       Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, ne străduim să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, indicii, izvoare şi direcţii de cercetare…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”       Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, indicii, izvoare şi direcţii de cercetare…       Introducere sau Prolog   Societatea umană, pe întreg parcursul dezvoltării ei, a cunoscut diverse forme de…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”       Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică…       Introducere   Pentru a intra direct în tema şi subiectul acestui material…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” De la temniţă spre sinaxare – câteva consideraţii şi reflecţii…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”       De la temniţă spre sinaxare – câteva consideraţii şi reflecţii…       Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, ne străduim să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Câteva referinţe şi indicii despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada regimului comunist…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”       Câteva referinţe şi indicii despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada regimului comunist…       Introducere   Pentru a intra direct în tema şi subiectul acestui material documentar, vom afirma, remarca şi susţine că…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Jertfa Euharistică – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Jertfa Euharistică – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine…     Martiriul, jertfa şi mucenicia în gândirea Bisericii noastre dreptslăvitoare şi în înţelegerea Sfintei Scripturi reprezintă experienţa morţii hotărâte prin credinţă,…

Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)…

Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi…

Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina

Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi…