Mircea Vulcănescu (1904 – 1952)

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Împlinirea a 113 de ani de la naşterea sa în pământul neamului românesc şi a 65 de ani de la mutarea sa în veşnicele şi cereştile locaşuri – Mircea Vulcănescu (1904 – 1952)…

Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” – Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali, Apologetul ori Propovăduitorul Culturii autentice printre Teologi şi Mărturisitorul Duhului Evanghelic şi a Spiritualităţii adevărate printre diferitele vremuri, locuri şi  personalităţi…

Duminica cea sfântă a Ortodoxiei

Din seria: „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”. Duminica cea sfântă a Ortodoxiei şi valoarea simbolică, sacramentală şi morală a sfintelor icoane…

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Serafim Man de la Mănăstirea Rohia

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. Împlinirea a patru ani de la săvârşirea din această viaţă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Serafim Man de la Mănăstirea Rohia – Maramureş (1935 – 2013)…

De la temniţă spre sinaxare

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. De la temniţă spre sinaxare – câteva consideraţii şi reflecţii…

„Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”. Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…

Mari Părinţi ai Ortodoxiei

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Toţi aceşti Mari Părinţi ai Ortodoxiei noastre sunt, pentru mine cel puţin, (ca) nişte Sfinţi ai Bisericii, Poporului şi Neamului nostru Românesc…

Preot Dr. Ionel Popescu, Bucuria slujirii prin cuvânt

Semnal editorial şi publicistic – Preot Dr. Ionel Popescu, Bucuria slujirii prin cuvânt – articole, eseuri, însemnări, reportaje, Lucrare tipărită cu binecuvântarea IPS Părinte Ioan Selejan – Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, Editura “Partoş”, Timişoara, 2016, 250 pagini…

Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962)

In memoriam – Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) – un mare istoric, cercetător, luptător şi apărător al românilor transilvăneni, pioner al emancipării politice şi sociale a acestora…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Împlinirea a cinci ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Părintelui Profesor Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”     Împlinirea a cinci  ani de la naşterea în viaţa cea cerească şi veşnică a Părintelui Profesor Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu…       Cuprins fiind întodeauna de respect…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali, Apologetul ori Propovăduitorul Culturii autentice printre Teologi şi Mărturisitorul Duhului Evanghelic şi a Spiritualităţii adevărate printre diferitele vremuri, locuri şi personalităţi…

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”       Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali, Apologetul ori Propovăduitorul Culturii autentice printre Teologi şi Mărturisitorul Duhului Evanghelic şi a Spiritualităţii adevărate printre diferitele vremuri, locuri şi  personalităţi…       Personalităţi ca romancierul, esteticianul şi…

Recenzie – George Remete, Fiinţa şi Credinţa, Vol. III Credinţa, Editura “Paideia”, Bucureşti, 2016, 650 pagini…

Recenzie – George Remete, Fiinţa şi Credinţa, Vol. III Credinţa, Editura “Paideia”, Bucureşti, 2016, 650 pagini…     Se spune că talentul, fie el artistic, literar, oratoric, dar nu numai, se împlineşte în, şi întrece doar de “harul iubirii, dragostei, milei, bunătăţii şi căldurii omeneşti de nestins”. Însă, zicem noi, şi de curaşul şi asumarea…