Sfânta Slujbă a Înmormântării

Câteva învăţături, sfaturi, indicii şi referinţe, utile şi absult necesare, cu privire la Sfânta Slujbă a Înmormântării…     Sfaturi în legătură cu moartea omului: citirea stâlpilor, înmormântarea și parastasele   Se cuvine a ști de la bun început că orice creştin ca are în îngrijire un bolnav, netransportabil, se cuvine să cheme preotul acasă…

Despre Dumnezeu Tatăl

Despre Dumnezeu Tatăl – ca temei al unităţii intratrinitare. O abordare din perspectiva teologiei Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae (1903 – 1993)…   În introducerea acestui studiu vom sublinia faptul că teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae este o teologie filocalică. Este frumoasă prin însăşi natura ei, dar conduce şi la o înfrumuseţare duhovnicească a celor ce…

Câteva referinţe despre ziua (zilele) pomenirii morţilor în cultul ortodox

Câteva referinţe despre ziua (zilele) pomenirii morţilor în cultul ortodox – Moşii de vară…   Despre taina morţii. Moartea dreptului şi moartea păcătosului   Biserica Ortodoxă ne învaţă că moartea este „despărţirea sufletului de trup”; odată această despărţire săvârşită, trupul este dat pământului şi putrezeşte. Aşadar, ultima menire a omului pe pământ este moartea, despre…

Despre moarte, misterul morţii, despre comuniunea cu cei răposaţi

Despre moarte, misterul morţii, despre comuniunea cu cei răposaţi, precum şi învăţătura ortodoxă despre slujba înmormântării şi a parastasului, cinstirea şi pomenirea morţilor…   Introducere   Oricât am medita asupra morţii, oricât am citi sau am discuta pe această temă, este puţin probabil să depăşim simplul stadiu al unor idei sau reprezentări mentale care produc…

Simplitatea

Mă gândeam, zilele acestea, cât de mult am reuşit noi să complicăm totul, în toate, în condiţiile în care viaţa noastră ar trebui să fie atât de simplă, de firească şi de naturală, fiindcă Stăpânul şi Creatorul ei – „Calea, Adevărul şi Viaţa” este atât de simplu, de modest, de normal şi de firesc „după…

Fuga după kitsch, spectaculos şi senzaţional!

Că suntem tineri sau bătrâni, bogaţi ori săraci, culţi sau ignoranţi, foarte mulţi dintre noi avem tendinţa/pornirea de a fugi după senzaţional, după himere, după kitsch, după spectaculos, după ceva colorat şi răsunător, chiar dacă este ceva lipsit de substanţă, esenţă şi (de) conţinut!… Avem, de foarte multe ori, senzaţia ori convingerea că tot ce…