Între „vameş” şi „fariseu”, între „fratele mai mic” şi „fratele mai mare”

 Din seria „Minima Moralia” Primele două duminici ale perioadei, bisericeşti, a Triodului, ne pun în faţa noastră, a minţii şi (a) conştiinţei noastre, două pilde/parabole deosebit de semnificative şi de elocvente pentru viaţa noastră spirituală şi (pentru) urcuşul nostru duhovnicesc: Pilda Vameşului şi a Fariseului (Ev. Luca, 18, 10 – 14) şi Pilda Fiului Risipitor…

Sinceritatea

Din seria: “Minima moralia”   Astăzi, în această lume, cu multiple faţete si nuanţe, cu împrejurări, contexte sau conjuncturi, variate, diverse şi complexe, a vorbi, cu şi, despre sinceritate este, într-adevăr, o reală provocare, dificilă însă nu imposibilă!… Da, permanent, acest cuvânt, atât de ignorat şi de înjosit, ne sună în minte rău sau bine….