Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga din S.U.A.

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”   Mari Duhovnici Români Contemporani aflaţi dincolo de graniţele ţării…   Interviu cu Părintele Arhimandrit Roman Braga din S.U.A.,   la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea cerească şi veşnică…   Despre adevărata rugăciune, care nu trebuie să se sfârşească…

Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali

Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” Nichifor Crainic – Teologul misionar printre intelectuali, Apologetul ori Propovăduitorul Culturii autentice printre Teologi şi Mărturisitorul Duhului Evanghelic şi a Spiritualităţii adevărate printre diferitele vremuri, locuri şi  personalităţi… Personalităţi ca romancierul, esteticianul şi istoricul literar Mihail Diaconescu, sociologii Ilie…

Părintele Paroh, Profesor şi Protopop Teodor Cios

In Memoriam:  Părintele Paroh, Profesor şi Protopop Teodor Cios – Frânturi de gânduri şi sentimente cu prilejul împlinirii unui an de la momentul marii sale treceri… Iată că în urmă cu un an, după o lungă şi grea suferinţă a trecut la cele veşnice în ziua de duminică – 03 aprilie 2016, la vârsta de…

Ziua ÎNVIERII!

Şi să ne luminăm cu prăsnuirea, şi unul pe altul să ne imbrăţişăm. Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!   (Din Cântările Învierii)   Fie ca…

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina (1901 – 1977)

Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea aceasta, pământească şi…

Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, Patriarhul Iustinian Marina

Pro Memoria – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea aceasta, pământească şi…